Nếu bạn không vào được Facebook

Tôi vừa nhận được mail từ một người bạn, chính xác là từ Facebook, thông báo tôi đã được liệt vào danh sách…bạn bè trên facebook nhưng khi bấm vào link thì không truy cập được. Hôm qua, mọi người trong phòng cũng đã nhắc đến chuyện này bởi vì : “Sao mày không vào facebook trồng…rừng đi mày ?” -> Lâu quá không vào trồng cây thì giờ nó thành đám rừng là đúng rồi.

Theo một anh nói thì : “Hình như chỉ có mạng của Viettel thì mới không vào facebook được thôi.”. Vì sao thế ? – Tôi hỏi và nhận được câu trả lời : Nghe nói có một số trang trên facebook tuyên truyền thông tin phản động gì đó nên giờ nó bị cấm không vào được nữa.

Nhưng khi tôi truy cập thì lại được, chỉ có máy-của-tui mới vào được, các máy khác thì không. Ngạc nhiên vài giây và tôi chợt nhớ ra là đợt trước tôi đã cấu hình sử dụng DNS của Google nên mới vào được. Do trang web nội bộ không vào được nên phải chuyển lại.

Nếu bạn muốn vào facebook, đơn giản là chuyển sang dùng OpenDNS hoặc GoogleDNS, cách chuyển tôi có đề cập trong bài viết : OpenDNS và GoogleDNS – Truy cập web sẽ nhanh hơn ?

À, còn một phương pháp nữa là dùng proxy hay sử dụng Skydur mà tôi đã giới thiệu trước đó.