Nhận bản quyền Paragon Backup & Recovery 10 Compact miễn phí

Nhận bản quyền Paragon Backup & Recovery 10 Compact miễn phí

Chương trình này sẽ bắt đầu vào lúc 00 giờ 00, ngày 29/1/2010 (EST) và kết thúc vào lúc 23 giờ 59 ngày 31/1/2010 (EST). Nếu mình không nhầm, tính theo giờ Việt Nam sẽ là 12 giờ 00 ngày 29/1/2010 đến 11 giờ 59 ngày 1/2/2010. Như vậy, bạn sẽ có 3 ngày để lấy bản quyền miễn phí của Paragon Backup & Recovery 10 Compact.

1. Mở địa chỉ web sau đây bằng trình duyệt trong khoảng thời gian từ 12 giờ 00 ngày 29/1/2010 đến 11 giờ 59 ngày 1/2/2010 giờ Việt Nam và download file cài đặt:

http://www.paragon-software.com/free/giveaway.html

2. Cài đặt chương trình.

3. Trong quá trình cài đặt, bạn sẽ thấy nút Get Free Serial. Click nút đó và một trang web sẽ được mở ra. Nếu trang web không tự động được mở, bạn mở trang sau bằng trình duyệt:

http://www.paragon-software.com/registration/brcompact.html

Điền vào mẫu rồi submit nó.

4. Trong vòng vài giây, bạn sẽ nhận được một e-mail có chứa Product Key and Serial Number.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi