Phần mềm tính tuổi của bạn chính xác đến từng… giây

Tiện ích miễn phí The Age Calculator sẽ tính toán tuổi của bạn dựa vào ngày-tháng-năm sinh được cung cấp và ngày-tháng-năm hiện tại. Phần mềm này hiển thị kết quả tính toán tuổi của bạn chính xác đến từng năm, tháng, tuần, ngày, giờ, phút, giây .

Phần mềm tính tuổi của bạn chính xác đến từng... giây

Bạn cũng có thể nhập vào tuổi sống tối đa có thể để xem phần trăm tuổi đời mà bạn đã sống. Hiển nhiên đây chỉ là một cách tính toán vui mà thôi.

Đừng bao giờ quên ngày tháng nhé bạn !

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi