Quickbooks 2010: Dùng thử miễn phí 6 tháng

Quickbooks 2010: Dùng thử miễn phí 6 tháng

QuickBooks là phần mềm kế toán đơn giản được thiết kế để giúp bạn quản lí việc kinh doanh của bạn. Quickbooks ước tính phí tổn, làm hóa đơn, thanh toán, theo dõi tài chính của bạn dễ dàng và nhanh chóng. Nó giúp bạn trông chuyên nghiệp hơn.

QuickBooks có ba phiên bản QuickBooks EasyStart, QuickBooks Plus và Quickbooks Premier.

1. Ghé thăm URL sau:
http://www.quicken.com.au/pcuser/

2. Chọn sản phẩm của bạn bằng cách click nút QB EasyStart/Plus/Premier Free Trial.

3. Điền vào những phần có dấu sao (*) với Postcode là 70000 nếu bạn ở TPHCM và click nút Download Trial.

Quickbooks 2010: Dùng thử miễn phí 6 tháng

4. Bạn sẽ được chuyển đến trang mới có chứa key bản quyền. Bạn cuộn xuống dưới và click nút Download Trial Version Now để download file cài đặt của Quickbooks.

Quickbooks 2010: Dùng thử miễn phí 6 tháng

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Ý kiến phản hồi