Registry First Aid 6 – Nhận key bản quyền miễn phí

Registry First Aid6
Khi bạn cài đặt hay gỡ bỏ một phần mềm, thường thì thông tin trong Registry của Windows sẽ không được xóa đi một cách triệt để và lâu ngày “rác” trong Registry sẽ càng nhiều và làm cho máy tính trở nên chậm chạp và thậm chí phát sinh lổi. Registry First Aid giúp bạn tìm kiếm và loại bỏ tất cả các thông tin không cần thiết trong Registry. Bạn truy cập vào địa chỉ http://register.avanquest.com/ABSOFT/produits/Promotion/enregistrement_presse/register_cov_gd.cfm?idcgd=422 , bấm nút Anmeldung. Trang đăng ký hiện ra bạn nhập vào các thông tin : địa chỉ email, nhập lại địa chỉ mail, họ, tên và bấm vào nút màu xanh bên dưới là bạn sẽ nhận được số đăng ký (hoặc có thể xem trong email). Bạn tải về từ địa chỉ ftp://download.avanquest.de/Full/RegistryFirstAid6_BB.exe , dung lượng 2.56Mb.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi