Returnil System Safe 2011 Pro với key bản quyền miễn phí

Returnil System Safe 2011 Pro với key bản quyền miễn phí

Returnil System Safe 2011 sử dụng kĩ thuật anti-malware và ảo hoá cao cấp. Nó sinh bản sao (clone) của hệ điều hành và tạo một môi trường ảo cho máy tính.

Thay vì nạp hệ điều hành riêng, một bản sao (clone) được nạp để bạn chạy các ứng dụng và thực hiện những hoạt động online trong một môi trường hoàn toàn cách li. Bằng cách này, hệ điều hành thật không bao giờ bị ảnh hưởng bởi virus, Trojan, malware và những mối đe doạ hiểm độc khác. Để quay về môi trường hệ điều hành thật, bạn chỉ cần khởi động lại máy tính.

Khi làm việc trong môi trường ảo, bạn có tuỳ chọn lưu tài liệu và file để dữ liệu của bạn không bị mất khi khởi động lại hệ thống.

GAOTD đang tặng miễn phí Returnil System Safe 2011 Pro. Nếu quan tâm, bạn hãy download và cài đặt nó tại đây trước 14 giờ 00 ngày 29/09/2010.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)
  1. phải cài đăt trươc 14h hôm nay sao?

  2. Phần mềm được tặng bởi GAOTD chỉ có thể kích hoạt từ 14 giờ 00 ngày hôm qua tới 14 giờ 00 ngày hôm nay. Hiển nhiên, máy tính của bạn phải có kết nối internet để kích hoạt :D.

  3. Mình download về bằng orbit nhưng khi download xong mở ra bằng winrar thì file bị lỗi, không hiểu tại sao!

  4. vay moa hum nay moj bjt, the la mat co hoj lun ruj, phj ghe

Ý kiến phản hồi