Nam Kỳ

No Comments

 1. fire
  December 6, 2010 @ 10:05 pm

  Ra quán net, nếu mà cần đọc file office thì mình hay down SoftMaker bản 2006 portable trên softpedia, nhẹ, nhanh. Còn tất nhiên khi ở nhà thì dùng MS Office rùi.

  Reply

 2. Dawn Sunlight
  December 8, 2010 @ 12:14 am

  Ngoài ra, bạn cũng có thể xài Google Docs :D.

  Reply

Leave a Reply to fire Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *