Sử dụng tính năng gõ tắt trong Unikey

Bạn thường xuyên gõ đi gõ lại một từ, cụm từ ? Tính năng hỗ trợ gõ tắt của Unikey sẽ giúp bạn gõ nhanh các từ, cụm từ đó. Thí dụ bạn thường xuyên gõ cụm từ Vì Sao Nhỏ, bạn chỉ cần gõ Vsn, Unikey sẽ tự động điền cụm từ Vì Sao Nhỏ cho bạn.

Thiết lập chế độ gõ tắt:

– Click chuột phải vào icon Unikey trên taskbar và chọn Bảng điều khiển…[CS+F5] (hoặc double-click vào icon Unikey trên taskbar):

Sử dụng tính năng gõ tắt trong Unikey

– Bảng điều khiển hiện ra, bạn click vào nút Mở rộng:

Sử dụng tính năng gõ tắt trong Unikey

Tại khung Tùy chọn gõ tắt, bạn đánh dấu chọn vào ô trước dòng Cho phép gõ tắt:

Sử dụng tính năng gõ tắt trong Unikey

– Tiếp theo bạn click vào nút Bảng gõ tắt, một cửa sổ xuất hiện:

Sử dụng tính năng gõ tắt trong Unikey

Cột bên trái cho phép bạn nhập dãy gõ tắt, cột bên phải dành để nhập cụm từ thay thế tương ứng với dãy gõ tắt. Bạn có thể thêm, xóa, sửa các định nghĩa gõ tắt. Cuối nhớ click nút Lưu để lưu lại các thay đổi.

Các chú ý:

– Dãy gõ tắt dài tối đa 15 ký tự, chỉ chứa các chữ không dấu hoặc số.

– Dãy gõ tắt có phân biệt chữ hoa và chữ thường. Thí dụ bạn định nghĩa dsDawn Sunlight, khi bạn gõ ds, Unikey sẽ điền dawn sunlight, khi bạn gõ Ds Unikey sẽ điền Dawn Sunlight và khi bạn gõ DS Unikey sẽ điền DAWN SUNLIGHT.

– Bạn có thể định nghĩa lên tới 1024 mục gõ tắt, mỗi cụm từ thay thế có thể dài tối đa là 512 ký tự tiếng Việt, tổng dung lượng tối đa của bảng gõ tắt là 64 KB. Các giới hạn này nói chung là đủ đảm bảo yêu cầu cho hầu hết người dùng.

– Nếu bạn không muốn một cụm từ đã định nghĩa gõ tắt (Thí dụ ds=dawn sunlight) bị UniKey chuyển đổi, sau khi gõ cụm gõ tắt (ds), hãy gõ phím Pause/Break. Trường hợp bạn muốn gõ một dấu trắng sau cụm gõ tắt (ds) mà không muốn ds bị đổi thì có thể giữ phím SHIFT khi gõ dấu trắng.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi