Sử dụng Zemana AntiLogger 1.9.2.18 miễn phí 1 năm

Sử dụng Zemana AntiLogger 1.9.2.18 miễn phí 1 năm

Softpedia hợp tác với Zemana tặng bản quyền Zemana AntiLogger 1.9.2.185 miễn phí 1 năm. Bạn có thể tìm hiểu thông tin về Zemana AntiLogger tại đây.

1. Bạn vào đây, click nút FREE Full Version Download Now để download file cài đặt của Zemana AntiLogger 1.9.2.185 và cài đặt nó.

2. Khởi động lại máy tính. Cửa sổ Zemana AntiLogger Activation hiện ra, bạn click nút Agree and activate now:

Sử dụng Zemana AntiLogger 1.9.2.18 miễn phí 1 năm

Vậy là xong rồi đó. Bạn sẽ được sử dụng Zemana AntiLogger 1.9.2.185 có bản quyền miễn phí 365 ngày:

Sử dụng Zemana AntiLogger 1.9.2.18 miễn phí 1 năm

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi