Scrapii – Tải toàn bộ hình ảnh trên một trang web

Ái chà, có khi nào bạn cần tải hết hình ảnh từ một trang web mà bạn đang xem hay không ? Thỉnh thoảng tôi cũng có nhu cầu này và cách làm thường xuyên là : nhấp chuột phải vô từng tấm ảnh rồi chọn “Save picture as…”. Khi nào nổi điên lên thì “Save as…” toàn bộ trang web, sau đó vô thư mục của trang web vừa tải về để lấy hình.

Hôm nay xin giới thiệu một cách mới và “hiện đại” hơn : sử dụng một dịch vụ web để làm điều này.

Scrapii sẽ giúp bạn tải về tất cả hình ảnh của một trang web dựa vào đường link mà bạn cung cấp. Nếu bạn mở đường link đó trên trình duyệt và thấy bao nhiêu hình ảnh, Scrapii sẽ giúp bạn tải về bấy nhiêu.

Scrapii - Tải toàn bộ hình ảnh trên một trang web

Nó đóng gói tất cả hình ảnh tìm được vào trong một file nén dạng Zip, sau khi xử lý xong, bạn sẽ có đường dẫn để bạn tải về máy.

Scrapii - Tải toàn bộ hình ảnh trên một trang web

1 Comment
  1. Phản hồi
    'Bat buoc nhap' chu khong phai 'bac buoc nhap' Tháng Bảy 14, 2011 at 8:39 sáng

    Oi dao! Cu save trang web lai cho roi

Gửi phản hồi