Nam Kỳ

1 Comment

  1. chinhnd
    August 12, 2009 @ 7:37 am

    DS ơi. cám ơn Dw nhắc nhở về cái tiện ích Search nhé, đã bổ sung rồi.

    À, nhiều lúc sang ghé thắm DS mà chẳng co cái tiện ích Shoutmĩ nên cũng chẳng chào hỏi nhai được gì, comment để chào nhau thì buồn cười lắm.

    Reply

Leave a Reply to chinhnd Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *