SlimPDF: Chương trình đọc PDF nhỏ nhất thế giới

Vì những vấn đề bảo mật vừa qua và những lí do khác nên nhiều người thích sử dụng Foxit Reader như một sự thay thế Adobe Reader. Mặc dù Foxit Reader không tự nhiên bằng Adobe Reader, nó đi kèm cả bộ ứng dụng không cần thiết của bên thứ ba.

SlimPDF: Chương trình đọc PDF nhỏ nhất thế giới

Sumatra PDF là chương trình đọc PDF nhỏ nhất thế giới, hiển nhiên đó là trước khi SlimPDF ra đời. SlimPDF là phần mềm đọc PDF mới và miễn phí. File cài đặt của nó chỉ nặng có 1,4 MB. Nó cung cấp những tính năng cơ bản giống như Adobe Reader cung cấp và không có các ứng dụng của bên thứ ba.

SlimPDF: Chương trình đọc PDF nhỏ nhất thế giới

Một tính năng đáng chú ý của SlimPDF là chạy nhanh và có thể xem bất kì file PDF nào giống như Adobe Reader – tăng hoặc giảm cỡ chữ, copy text vào clipboard, tìm kiếm,…

Bạn đọc có thể download SlimPDF tại nguồn.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi