Sofonica Folder Soldier: Bảo vệ file nhạy cảm bằng mật khẩu

Folder Soldier: Bảo vệ file nhạy cảm bằng mật khẩu

Bạn muốn giấu thông tin nhạy cảm hay cá nhân như file, hình ảnh và video khỏi sự tò mò của những người dùng máy tính khác ? Dưới đây là cách khoá một folder khỏi sự truy cập trái phép của người khác bằng cách sử dụng phần mềm Sofonica Folder Soldier Free.

Sofonica Folder Soldier là một ứng dụng rất đơn giản để sử dụng với tính năng bảo vệ bằng mật khẩu. Không còn ai có thể thay đổi các thiết lập hay sẽ không được phép gỡ bỏ nó mà không cung cấp đúng mật khẩu.

Download và cài đặt chương trình. Trong quá trình cài đặt, nhập một mật khẩu khi được hỏi. Mật khẩu này cần thiết để bảo vệ công cụ không bị gỡ bỏ trái phép:

Folder Soldier: Bảo vệ file nhạy cảm bằng mật khẩu

Sau khi cài đặt, chạy chương trình Sofonica Folder Soldier. Cài đặt mật khẩu để khoá folder và click OK:

Folder Soldier: Bảo vệ file nhạy cảm bằng mật khẩu

Từ cửa sổ chương trình, duyệt qua một hay nhiều folder mà bạn muốn khoá:

Folder Soldier: Bảo vệ file nhạy cảm bằng mật khẩu

Double click lên folder bạn muốn khoá và click nút mũi tên hướng xuống để chọn folder đó. Click nút Lock Folder. Vậy là xong rồi đó.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi