SpecialFoldersView: Truy cập các folder đặc biệt trong Windows

Windows có nhiều folder (thư mục) được xây dựng sẵn như là Application Data, Shared, Start up, Temp,… Các folder này được sử dụng để chứa các file và các thiết lập của phần mềm ứng dụng, chứa các file Internet, lưu các file tạm, chứa shortcut đến các file khác,… Nhưng việc truy cập vào các folder này là một công việc không dễ dàng bởi phần lớn chúng là các folder ẩn. SpecialFoldersView là một công cụ nhỏ, đơn giản có thể hiển thị tất cả các folder đặc biệt trong Windows với một cú click chuột đơn giản.

SpecialFoldersView: Truy cập các folder đặc biệt trong Windows
Tiện ích này không yêu cầu cài đặt. Một khi bạn chạy file exe, nó sẽ hiển thị danh sách tất cả những folder đặc biệt trong hệ thống. Để mở một folder mong muốn trong Explorer, bạn chỉ cần double-click vào folder đó.

SpecialFoldersView tương thích với Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows 7.

ViSaoNho.tk

1 Comment
  1. Cam on ban nhieu,minh se dung thu cong cu nay xem sao

Gửi phản hồi