Status-của-tui

Một lý do mà mình rất chán và chả buồn xem các bài báo nói về các cuộc họp báo, các tuyên bố của Bộ Ngoại Giao khi xảy ra tranh chấp với China trên biển. Bởi vì họ luôn nói rằng : “Việt Nam có đầy đủ bằng chứng….”; “Nằm trong vùng đặc quyền kinh tế…” bla bla bla –> Dài dòng lê thê ! 100 lần như 1 và đúng với phương châm giáo dục ở nước mình là “chú trọng lý thuyết”. Ngay cả người mù cũng biết là China vi phạm bởi vì có luật quốc tế đàng hoàng, không tới lượt Việt Nam…có bằng chứng.

Philippines có một câu khác tương đương khi China nói rằng vùng biển là của họ : “Đó là tuyên bố của họ. Tuyên bố của chúng tôi là họ (Trung Quốc) đang ở trong lãnh thổ của chúng tôi” -> ngắn gọn, súc tích, đáng yêu và đủ để khởi dậy lòng tự hào dân tộc và tự hào trong các phát ngôn của quan chức.

1 Comment

Ý kiến phản hồi