Steganos Privacy Suite 2012 (Version 13) – Nhận key bản quyền miễn phí

Rải rác trong vài tháng trở lại đây, Steganos có chương trình tặng key bản quyền cho 2 (trong số 8 sản phẩm thuộc bộ Steganos Privacy Suite 2012) là Steganos Password Manager 2012 và Steganos TraceDestructor 2012. Tháng 10 năm ngoái, bộ sản phẩm Steganos Privacy Suite 11 đã được tặng bản quyền, năm nay đến lượt phiên bản 13. Có nghĩa là mỗi năm, sau khi ra phiên bản mới thì Steganos lại tiến hành tặng key bản quyền phiên bản cũ.

Hai công cụ mà tôi khoái nhất trong bộ Steganos Privacy Suite chính là Steganos Safe (giúp tạo ra file mã hóa và ánh xạ nó thành ổ đĩa) và Steganos Portable Safe (giúp tạo ra các đĩa CD hoặc USB với nội dung được mã hóa, yêu cầu phải nhập mật khẩu mới xem được).

Các công cụ khác trong bộ sản phẩm này :
– Crypt & Hide : tạo ra các file mã hóa và có thể “ẩn” nó trong các tập tin hình ảnh hoặc âm thanh.
– Password Manager : trình quản lý mật khẩu.
– Private Favorites : trình quản lý bookmarks.
– Email Encryption : giúp mã hóa file đính kèm gửi qua mail. File mã hóa này có khả năng tự chạy và người nhận phải nhập password để mở.
– TraceDestructor : xóa xạch dấu vết trên máy tính : dữ liệu tạm của trình duyệt, history của windows…
– Shredder : hủy dữ liệu để không thể phục hồi.

Cách nhận key bản quyền :

– Truy cập vào trang : Steganos Privacy Suite 12 license key

Steganos Privacy Suite 2012 (Version 13) - Nhận key bản quyền miễn phí

– Nhập vào địa chỉ email và bấm nút, key bản quyền sẽ được gửi ngay sau đó.

– Tải file cài đặt dung lượng 55.29Mb từ : sss2012int_cobi11_2012.exe

Steganos Privacy Suite 2012 (Version 13) - Nhận key bản quyền miễn phí

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Ý kiến phản hồi