Nam Kỳ

2 Comments

 1. Anonymous
  October 28, 2009 @ 5:30 pm

  Mình đã làm như bạn nói mà không được. Cứ mỗi khi click vào tài khoản mới thì lai hiện thông báo: The uer profile service failed the logon. User profile cannot be loaded. Sửa giúp mình với

  Reply

 2. Dawn Sunlight
  October 28, 2009 @ 11:24 pm

  Mình chưa xài Windows 7 nên… 🙁

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *