“Hô biến” tai nghe thành Microphone

Cuối cùng thì tôi cũng viết được bài này mặc dù chỉ mới đạt được một nửa mục đích ban đầu. Mấy bữa tối gần đây, sau khi soạn xong tùm-lum-deals, tôi đều tìm cách làm nhưng vẫn không được. Chả là tôi có một cái tai nghe Samsung, hình như nó là tai nghe […]