Đo kích thước các thành phần trong website với IE

Không biết ý trời có phải kêu tôi coi tiếp “Đảo Hải Tặc” hay bắt tôi làm việc đây nữa, muốn xách xe chạy nhong nhong cũng không được : người giữ xe đã khóa cổng và “go home” từ kiếp nào rồi ! Haizz, xe và chỗ giữ xe luôn là vấn đề lâu […]