giveawayoftheday

Mấy năm trước tôi có giới thiệu trang giveawayoftheday, chuyên cung cung cấp cho độc giả một phần mềm bản quyền miễn phí mỗi ngày. Hôm nay, tôi giới thiệu một ...

Tôi vừa mới gửi một tin nhắn với nội dung : "Lát mua dùm em hộp cơm với, đói sắp chết rồi, hichic". Ổng mà quên mua chắc chết thiệt luôn quá ! Huhuhu. Hồi trưa ...

Cũng đã đến lúc rồi... Như bạn thấy trong mục LicenseSoft hiện tại có 3 phần mềm và số đăng ký mà tôi cho là hợp pháp được tôi sưu tầm từ trang ...

Một trong những lý do khiến máy tính của tôi đang ở năm 2007 như trong bài viết "Rắc rối chuyện ngày giờ hệ thống" có lẽ do tôi test một phần mềm nào đó, chỉnh ...