Status-của-tui

Có nhiều phim nước ngoài mình có cảm giác là họ có quảng cáo cho một sản phẩm nào đó. Ví dụ : series phim “Hawaii Five-0” của Mỹ thì quảng cáo cho thương hiệu xe Chevrolet, tất cả nhân vật chính đều sử dụng xe của nhãn hiệu này. Họ làm rất khéo léo […]