Cài đặt và active bản quyền Windows 8

Bài viết mà các bạn xem bên dưới không phải do tôi viết, mà do một bạn có nick là “Lilacs Cube” viết và gửi cho tôi. Phần tôi chú ý trong bài này là cách hướng dẫn active key bản quyền Windows 8. Bài viết có cung cấp một mớ key nhưng tôi không […]