XBoot – Tạo USB/CD khởi động từ nhiều file iso

Cuối cùng thì hôm nay tôi cũng đã khui hàng cái USB của SanDisk mà tôi đã có lần đăng hình trên Facebook FanPage .Đúng như dự đoán, do nó quá nhỏ nên khi rút ra khỏi mặt sau của máy tính sẽ gặp chút khó khăn. Phải nhanh nhanh gắn cho nó cái “đuôi” […]