USB Flash Security

Tôi hơi chần chừ khi viết bài này, với một phần mềm của Wondershare bởi lần trước, khi Wondershare tặng phần mềm SafeLock, tôi dùng thử và thấy nó rất nhiều ...

Ngày xưa tôi có lượm được một cái USB, qua…tìm hiểu (hehe,tò mò mà) tôi được biết “nàng” đang học tại ĐH Khoa học tự nhiên vì có đầy đủ thông tin về thời khoá ...