WinToFlash

: Tôi bổ sung thêm một công cụ nữa, hàng "chính hãng" Microsoft, giúp bạn tạo bộ cài Win7 trên USB hoặc giúp bạn ghi file ảnh ra đĩa DVD, Win7USBDVDTool. Bạn ...

Ubuntu Live USB Imager là phần mềm giúp bạn “biến” các phiên bản của Linux chạy trên CD như : Ubuntu,SuperOS,Kubuntu hay Xubuntu chạy được trên USB, rất thuận ...

Trước đây có nhiều cách giúp bạn cài đặt hệ điều hành Windows trực tiếp từ USB nhưng khá khức tạp và cần sự kết hợp của nhiều phần mềm mới làm được. Nay với sự ...