Nam Kỳ

1 Comment

  1. fire
    March 25, 2011 @ 2:51 pm

    Chính vì cái plugin-container đó mà mình thấy FF chạy hay bị đơ hơn, nên từ năm ngoái đến giờ vẫn cứ dùng v3.6.3 suốt.

    Reply

Leave a Reply to fire Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *