Tempalias: Tạo địa chỉ e-mail tạm thời

Có bao giờ bạn muốn đăng kí bất kì loại dịch vụ hay cộng đồng trực tuyến nào (chẳng hạn như những chương trình tặng key bản quyền miễn phí, các diễn đàn) mà không phải cung cấp địa chỉ e-mail thật của bạn (thí dụ, bởi vì bạn không muốn nhận thư rác) ? Tempalias giúp bạn thực hiện mong muốn đó bằng cách cung cấp địa chỉ e-mail tạm thời, nặc danh, còn được gọi là “biệt hiệu”.

Chỉ cần điền địa chỉ e-mail thật của bạn, chọn thời gian tồn tại của biệt hiệu theo số ngày (day(s)) hay số thông điệp nhận được (received messages) và Tempalias sẽ tạo cho bạn một e-mail tạm thời để bạn sử dụng trong việc đăng kí hay nhận e-mail. Dịch vụ này miễn phí sử dụng và bạn có thể sử dụng nó để tạo nhiều biệt hiệu như bạn mong muốn. Khi ai đó gởi e-mail đến một biệt hiệu, nó sẽ được tự động chuyển tiếp đến e-mail gốc của bạn. Đây là một cách tuyệt vời để bảo vệ chính bạn khỏi thư rác hay nhận e-mail mà không phải trưng bày địa chỉ e-mail thật của bạn.

Tempalias: Tạo địa chỉ e-mail tạm thời

Các tính năng của Tempalias:

– Tạo địa chỉ e-mail tạm thời
– Xoá biệt hiệu sau số lượng thông điệp hay số ngày nào đó
– Bảo vệ bạn khỏi thư rác
– Nhận e-mail mà không phải trưng bày địa chỉ e-mail thật của bạn
– Không yêu cầu đăng kí gì cả

Ngoài ra, MeltMail cũng là một dịch vụ tương tự như Tempalias và rất đáng để sử dụng.

Theo TechnoBuzz

2 Comments
  1. một địa chỉ tạo mail tạm thời khác là quickbox, sử dụng rất đơn giản:
    http://www.quickinbox.com

Gửi phản hồi