Thủ thuật Google Images: Hình ảnh “nhảy múa”

Để làm cho tất cả hình ảnh “nhảy múa” hãy làm theo hướng dẫn sau:

1. Mở http://images.google.com/

2. Tìm một cái gì đó (thí dụ như Acer)

3. Thay thế URL trên thanh địa chỉ

Thủ thuật Google Images: Hình ảnh

bằng đoạn code sau:

javascript:R=0; x1=.1; y1=.05; x2=.25; y2=.24; x3=1.6; y3=.24; x4=300; y4=200; x5=300; y5=200; DI=document.getElementsByTagName('img'); DIL=DI.length; function A(){for(i=0; i-DIL; i++){DIS=DI[ i ].style; DIS.position='absolute'; DIS.left=(Math.sin(R*x1+i*x2+x3)*x4+x5)+'px'; DIS.top=(Math.cos(R*y1+i*y2+y3)*y4+y5)+'px'}R++}setInterval('A()',5); void(0);

4. Nhấn phím Enter

và… thưởng thức…

Theo Komku

2 Comments
  1. Nhìn cứ như rắn bò á. Hoa mắt lắm đại k ơi

  2. Cái này buồn cười nhỉ, cám ơn DS đã nhắc nhở, chắc bên http://www.vnpressnet.com tham cho nhiều tiện ích widget quá nên blog nó chậm. Mình sẽ xem xét và bỏ những phần không cần thiết đi cho nhẹ

Gửi phản hồi