1 Comment

  1. Windows Remote Assistance - Giải pháp trợ giúp từ xa miễn phí | anhhangxom(^o^)nline
    April 22, 2010 @ 12:30 pm

    […] trước tôi đã giới thiệu đến mọi người tính năng Remote Desktop (xem tại đây) của Windows và đôi khi tôi lẫn lộn giữa hai khái niệm Remote Desktop và Remote […]

    Reply

Leave a Reply to Windows Remote Assistance - Giải pháp trợ giúp từ xa miễn phí | anhhangxom(^o^)nline Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *