Tìm kiếm phụ đề phim từ menu chuột phải (menu ngữ cảnh)

Phần mềm Subtitles 1.0 sẽ thêm chức năng tìm kiếm phụ đề phim vào menu ngữ cảnh trong Windows Explorer. Nó hỗ trợ nhiều ngôn ngữ như các bạn thấy trong hình sau.

Tìm kiếm phụ đề phim từ menu chuột phải (menu ngữ cảnh)

Chương trình này “lùng sục” cơ sở dữ liệu của www.subtitles.com.br và cố gắng so khớp phụ đề với tên file chính xác, nếu không thì trả về kết quả gần đúng. Công cụ này đặc biệt hữu ích đối với phim được download từ bittorrent.

Hạn chế của chương trình này là không có tuỳ chọn để người dùng cuối cùng có thể thêm cơ sở dữ liệu của riêng họ vào chức năng tìm kiếm.

Tìm kiếm phụ đề phim từ menu chuột phải (menu ngữ cảnh)

Subtitles 1.0 miễn phí và hoạt động trên nền tảng Windows. Nó đã được kiểm tra trên hệ điều hành Windows 7 32-bit.

Download Subtitles 1.0

2 Comments
  1. khong co ho tro ngon ngu viet nam ha ban

  2. Có hỗ trợ tìm kiếm phụ đề Việt ngữ.

Gửi phản hồi