Tìm và xóa folder rỗng

Tìm và xóa folder rỗng

Tạo và xóa folder (thư mục) là chuyện bình thường đối với bất kì người sử dụng HĐH Windows. Folder Vanity Remover là một tiện ích nhỏ giúp dọn dẹp các folder rỗng. Nó xác định và tự động xóa các folder rỗng và các folder con từ folder hay ổ đĩa được chọn. Nó là một tiện ích rất nhẹ với kích thước rất nhỏ 32KB.

1. Download phần mềm Folder Vanity Remover.

2. Double click file đã download để chạy chương trình.

3. Kéo và thả bất kì folder nào vào cửa sổ chương trình hoặc click nút có hình cái folder để chọn folder hay ổ đĩa.

Tìm và xóa folder rỗng

4. Click nút mũi tên và click Yes ở cửa sổ nhắc.

Vanity Remover sẽ quét folder/ổ đĩa được chọn và tự động xóa folder ( và folder con) rỗng. Cuối cùng bạn sẽ nhận được một thông báo cho biết số folder rỗng đã bị xóa.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi