Unlock, delete, copy & rename những file bị khóa

Một vài file trên máy tính bị khóa, kết quả là bạn không thể sửa đổi: rename, xóa hay copy. Lock Hunter là tiện ích giúp mở khóa những file này và xa hơn là xóa hay chỉnh sửa chúng.

Cách sử dụng Lock Hunter:

Unlock, delete, copy & rename những file bị khóa

Nhấn chuột phải lên file hay folder và click chọn What is locking this file?. Ở cửa sổ mới, bạn sẽ nhìn thấy danh sách các process đang khóa file. Sử dụng tùy chọn trong cùng cửa sổ, bạn có thể mở khóa hay xóa các process xác định hoặc file.

Unlock, delete, copy & rename những file bị khóa

Lock Hunter tương thích với Windows 7, Vista và XP.

Download Lock hunter [1.2MB]

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi