Nam Kỳ

2 Comments

 1. Anonymous
  June 4, 2010 @ 11:46 am

  bac cho minh hoi coi lam sao vay. Tu nhien khi vaso thi chi co cai khung de dan cai dia chi vao khogn ah. Ko co gi het vay lam sao coi

  Reply

 2. Dawn Sunlight
  June 6, 2010 @ 8:27 am

  Chắc là máy tính của bạn không có cài đặt Adobe Flash Player, Windows Media Player và Realplayer :-/

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *