Xem video trên Megaupload trước khi download nó

Xem video trên Megaupload trước khi download nó

Bạn muốn xem video trên những dịch vụ chia sẻ file trực tuyến như Megaupload hay Rapidshare mà không cần phải download nó ? Đây là một giải pháp. Mustreamer là một dịch vụ trực tuyến miễn phí cho phép bạn xem video trên Megaupload trước khi quyết định có download nó hay không.

Yêu cầu duy nhất là link video Megaupload, máy tính của bạn có cài đặt Adobe Flash Player, Windows Media PlayerRealplayer.

Xem video trên Megaupload trước khi download nó

Mustreamer vẫn đang trong giai đoạn beta nên bạn không thể xem trước video bị chia nhỏ bằng HJSplit, FFSJ hay WinRAR.

Chú ý: Sau khi xem toàn bộ video, nếu bạn muốn lưu nó vào máy tính, bạn có thể lưu nó từ cache của trình duyệt.

2 Comments
  1. bac cho minh hoi coi lam sao vay. Tu nhien khi vaso thi chi co cai khung de dan cai dia chi vao khogn ah. Ko co gi het vay lam sao coi

  2. Chắc là máy tính của bạn không có cài đặt Adobe Flash Player, Windows Media Player và Realplayer :-/

Ý kiến phản hồi