Contact us

Bạn có thể liên lạc với tôi thông qua các hình thức sau :

  • Trang facebook cá nhân
  • Fanpage
  • Các vấn đề liên quan tới hàng hóa, đặt hàng, mua hàng…vui lòng gửi về địa chỉ : [email protected]
  • Hình thức gửi trực tiếp từ trang này đã bị khóa do các bạn liên tục gõ sai địa chỉ email của chính các bạn -> dẫn tới việc tôi gõ cả một “văn bản” trả lời nhưng khi bấm nút Send mail lại được báo rằng địa chỉ mail ko tồn tại :((