10minutesemail – dịch vụ tạo mail .edu miễn phí

Bạn đang cần một địa chỉ email giáo dục (.edu) để đăng ký ưu đãi cho một dịch vụ nào đó ? Có ngay 10minutesemail, một dịch vụ cho phép bạn tạo mail .edu miễn phí trong 10 phút !

Cũng cần nói thêm cho rõ, bạn sẽ nhận được một email có tên miền là “@email.edu.pl”. Một vài dịch vụ sẽ chấp nhận các email edu dạng này, số khác chỉ chấp nhận dạng “@xxx.edu” -> kiểu này thì bó tay. Riêng tôi, một dịch vụ mà tôi vừa đăng ký đã chấp nhận tên miền “@email.edu.pl” 🙂

Dịch vụ email tạm thời trong 10 phút – 10minutesemail

10minutesemail là dịch vụ email tạm, tương tự như 10minutemail.com mà tôi đã giới thiệu nhiều năm về trước, nó tạo ra các địa chỉ email tạm thời để bạn sử dụng và địa chỉ email này sẽ biến mất sau 10 phút. Tác dụng chính là giúp người dùng đăng ký các dịch vụ mà họ tin là không sử dụng lâu dài, sử dụng các email tạm này sẽ giúp tránh được một lượng mail rác đáng kể.

Tuy nhiên 10minutesemail có những tính năng hay hơn 10minutemail :

  • Hỗ trợ tạo email có tên miền @email.edu.pl
  • Cho phép gia hạn nhiều hơn 10 phút
  • Hỗ trợ khôi phục lại email quá hạn

Cách tạo tên miền email .edu miễn phí

Sau khi truy cập vào trang 10minutesemail, bạn sẽ thấy một email tạm được tạo ra và 10 phút đếm ngược. Nếu bạn không thích địa chỉ email đó hoặc nó chưa phải là tên miền edu thì bấm vào biểu tượng nút xoá để nó tạo cho bạn một email mới.

Tạo mail .edu miễn phí
Tạo mail .edu miễn phí với 10minutesemail.net

Mỗi email được tạo sẽ tồn tại trong 10 phút và được cập nhật mail mới mỗi 10 giây.

Tạo tên miền email edu miễn phí
Tạo mail .edu miễn phí

Trường hợp hết giờ và bạn cần thêm thời gian thì cứ ấn nút “Click here to extend time to 10 minutes” để gia hạn thêm. Cái hay nhất của dịch vụ này là nếu bạn có lưu lại mã phục hồi “Recovery Key”, bạn có thể khôi phục lại địa chỉ email này bất kỳ lúc nào nhưng lưu ý đó sẽ là một hộp mail rỗng, chỉ sẵn sàng để nhận những email mới mà thôi.

1 Comment
  1. Bài viết rất hữu ích. Cảm ơn tác giả đã chia sẻ

Ý kiến phản hồi