Stone vs iPhone – Cục đá và iPhone

Vừa khéo hôm qua tôi thấy một tên sài iPhone trên xe buýt, không biết hắn chơi trò gì trên iPhone mà 2 tay cứ đưa qua đưa lại liên tục, trò “hứng trứng” chăng ? Hic, tôi thấy bác tài khá là bực-sờ-mình đó (ganh tỵ chăng :think:), chẳng may hắn mà đụng trúng […]