ACDSee Pro

Nói tới ACDSee thì gần như ai cũng biết đó là một phần mềm xem và quản lý ảnh cực phổ biến vào khoảng...chục năm trước. Điểm mạnh của ACDSee là tốc độ load ảnh ...