Acoustic version

Nếu cứ theo theo đuổi và tìm kiếm sự hoàn hảo, bạn sẽ chẳng có được gì. Vì vậy, hãy trân trọng và hài lòng với những gì bạn đang có :D "Nobody's Perfect" ...