Sửa lỗi “Activation code is invalid for this region” khi active bản quyền Kaspersky CBE

Hôm nay bạn-của-tui có hỏi rằng sao không thể active được Kaspersky CBE Suite. Khi active thì được báo lỗi “Activation code is invalid for this region”. Hồi trước tôi có nghe một số bạn báo lỗi này, tôi cũng đã thử và chịu chung số phận. Kể cả fake IP sang Đức thì vẫn […]