Windows 8 và tôi

Microsoft đã bán được hơn 670 triệu bản Windows 7 trên toàn cầu, tính đến thời điểm hiện tại. Có thống kê bảo rằng Windows 7 là phiển bản được tải về dùng thử nhiều nhất trước ngày phát hành, Windows 8 vẫn chưa làm được mặc cho hàng loạt cải tiến về giao diện. […]