ad-hoc

Microsoft đã bán được hơn 670 triệu bản Windows 7 trên toàn cầu, tính đến thời điểm hiện tại. Có thống kê bảo rằng Windows 7 là phiển bản được tải về dùng thử ...