Add-on cho firefox : thông báo mail mới từ Yahoo, Gmail và Hotmail

Đọc bài này thấy khá thú vị : 3 add-on cho firefox giúp bạn kiểm tra mail mới của 3 dịch vụ mail : Yahoo, Gmail và Hotmail. Hiện tại tôi đang tải về Firefox 3.6 bởi vì các add-on này vẫn chưa hỗ trợ phiên bản mới nhất là Firefox4, cũng đúng là bởi […]