Aiseesoft iTunes Backup Genius

Tới thời điểm này, Aiseesoft đã tặng key bản quyền của 4 phần mềm, đó là : Aiseesoft Bluray Copy, Aiseesoft Bluray to iPad ripper, Aiseesoft iTunes Backup ...

Đọc 15 phút vẫn chưa hiểu phần mềm này dùng để làm gì và làm như thế nào. Cuối cùng, tôi quyết định xem phần Help của chương trình và đã hiểu tới...90% nên mạo ...