Aiseesoft Total Video Converter Platinium

Tới thời điểm này, Aiseesoft đã tặng key bản quyền của 4 phần mềm, đó là : Aiseesoft Bluray Copy, Aiseesoft Bluray to iPad ripper, Aiseesoft iTunes Backup ...