Những ứng dụng bản quyền Android đang miễn phí hôm nay

Những ứng dụng Android có bản quyền đang tiễn đưa tháng 7 với mức giá $0, hãy nhanh tay tải về sử dụng trước khi quá hạn. Tôi chỉ chọn ra những ứng dụng thực sự hữu ích, sau đây là danh sách :