Axommsoft Image to PDF Converter – Nhận key bản quyền miễn phí

Axommsoft Image to PDF Converter là phần mềm giúp bạn chuyển đổi các định dạng hình ảnh : TIF, TIFF, JPEG, PNG, GIF, BMP, TGA, PGM, WMF, EMF, WBMP, ICO, PBM, PSD,PCX, DCX, DIB, RLE, PPM, PCD sang định dạng tập tin PDF. Tại sao phải làm chuyện này ? Có thể bạn sẽ tự […]