backup file apk

Nếu tôi nghĩ ra vụ lấy file cài đặt .apk sớm hơn thì không cần các bạn phải fake IP để cài đặt Plants vs. Zombies™ 2 rồi. Nhân tiện, game này hiện đã cho tải ...