Google Drive…chuẩn bị phát hành

Giờ này hôm qua, tôi viết bài về Microsoft SkyDrive phát hành. Và hôm nay đến lượt Google Drive…chuẩn bị phát hành. Đây là lần đầu tiên người ta thấy được trang chủ của Google Drive. Mặc dù nó chưa được chính thức phát hành nhưng Google đã giới thiệu sơ qua về dịch vụ […]