Làm thế nào để bảo hành sản phẩm Sandisk hàng xách tay tại Việt Nam

Tuần rồi, đang lục lại thùng hàng cũ thì phát hiện một đống thứ linh linh, trong đó có một cái USB hiệu Sandisk. Vài giây suy nghĩ thì cũng nhớ lại nguồn gốc của cái USB này là do một bạn gửi nhờ bảo hành từ… năm ngoái tới giờ :)) . Cũng may, […]