bao mat 2 lop

Sau bao năm chờ đợi thì cuối cùng, Microsoft cũng đã cung cấp tính năng bảo mật 2 lớp cho hộp mail @live.com và @outlook.com .Tính năng bảo mật 2 lớp này đã ...

Hai tuần gần đây, thỉnh thoảng tôi lại vào forum của Dropbox để nghe ngóng tin tức về vụ này và cuối cùng thì cũng được toại nguyện. Tôi bỏ hết việc đang làm ...