cai windows 8 khong can usb dia CD

Hồi trước tôi chưa hình dung mình sẽ mua một cái tai nghe Wireless để làm gì. Nhưng giờ thì tôi đã biết :) . Mỗi lần gọi điện thoại bằng Google Voice, tôi có ...